Робота з педагогами ДНЗ

З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення, де ставиться завдання правового виховання населення взагалі і підростаючого покоління зокрема. Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення. Завданням правової освіти громадян є розвиток їх правосвідомості, подолання правового нігілізму, задоволення потреб у правовій інформації, заохочення до участі у розбудові демократичної, соціальної та правової держави, профілактика правопорушень, забезпечення вільного і всебічного розвитку особистості.

Найперше суспільне середовище, до якого потрапляє дитина, – це дошкільний навчальний заклад, який разом з родиною малюка з сімєю має створити належні умови для забезпечення фізичного, психічного здоровя дітей, повноцінного розвитку та набуття життєвого досвіду.

 

 Основні завдання методичної роботи з педагогами з питань правового виховання:

 

Ø ознайомлення педагогів з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні;

 

Ø формування практичних навичок захисту і збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності та сприяння виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками;

 

Ø  ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями, які спрямовані на гармонійний розвиток особистості, з методами впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу дошкільника;

 

Ø визначення найважливіших форм, методів і засобів розвитку у дітей почуття власної гідності та самосвідомості, формування знань про свої права;

 

Ø заохочування педагогів до поглибленого опрацювання проблем,які виникають в процесі правовиховної роботи.

Колектив нашого закладу усвідомлює важливість та актуальність якісного правового виховання, тому систематично в нашому закладі проходять тематичні семінари, круглі столи.