Методична робота дошкільного закладу, спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Центром методичної роботи дошкільного навчального закладу  є методичний кабінет, в якому в  наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріали семінарів, свят та передового досвіду вихователів.
Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому наші педагоги приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

 

КЛЮЧОВЕ  ЗАВДАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ   у  2014/2015 навчальному році:
забезпечення якісної  та  доступної  дошкільної освіти, виховання здорової, компетентної  особистості

 

Науково-методична тема дошкільного навчального закладу:
   Формування ключових компетентностей педагогів і вихованців як засіб підвищення якості освіти

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ на 2014/2015 навчальний рік: 
  •  Продовжити роботу щодо розвитку творчого мислення, творчої уяви дошкільників засобами ЛЕГО-конструювання.
  •  Активізувати роботу з патріотичного та морального виховання дітей через творчу спадщину Василя Сухомлинського.
  •  Спрямувати роботу щодо формування пізнавальної активності дошкільнят через організацію пошуково-дослідницької діяльності