2014 /2015 навчальний рік

 

Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти.

Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

У 2014/2015 навчальному році колектив буде працювати за програмами:

Комплексні освітні програми:

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

 

- «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.).

 

Парціальні освітні програми:   

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

 

    

Педагогічний колектив ДНЗ № 150 впроваджує в практику роботи сучасні інноваційні технології. Формування особистості здійснюється на підставі цілісного підходу до організації навчально - виховного процесу, який передбачає органічне поєднання відповідних напрямів, форм, методів педагогічної роботи, належну організацію різних видів діяльності дітей, орієнтацію на інтереси й потреби дошкільників взагалі та кожного індивідуально.

В нашому дошкільному закладі створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм:

-навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням особистості кожної дитини;

-постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових технологій в освітньо-виховний процес;

-створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності;

-ведеться робота з удосконалення і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів.