Робота з вихованцями

Для формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободи , розвитку поваги і терпимості до інших людей і їх прав, ми намагаємось не лише давати знання, а й створювати умови  для їх практичного застосування.

 

У нашому закладі  при організації педагогічного процесу з правового виховання визначено наступні напрямки роботи вихователів:

 • Аналіз взаємин дітей з однолітками , в сім'ї , з дорослими та виявлення проблем.
 • Правове виховання і освіта дошкільників .
 • Підвищення рівня правової культури батьків.

 

 Завдання, які ми ставимо:

 

 • створення умов для розвитку у дітей позитивного самовідчуття;.
 • розвиток соціальних навичок , комунікативної компетентності дитини;
 • виховання поваги і терпимості , незалежно від походження , расової та національної приналежності , мови, статі , віку , особистої  своєрідності ( в тому числі, зовнішнього вигляду і фізичних вад);
 • сприяння формуванню почуття власної гідності , усвідомлення своїх прав і свобод, почуття відповідальності за іншу людину , за розпочату справу , за дане слово;
 • виховання поваги до гідності та особистих прав іншої людини;
 • роз'яснення суспільних норм і правил поведінки;
 • ознайомлення дітей з основними документами щодо захисту прав людини відповідно віку;

 

Форми роботи з дітьми :

 

-спільна діяльність вихователя і дітей;

-самостійна діяльність дітей.

 

Спільна діяльність включає :
 • Знайомство з правами людини.
 • Бесіди на етичні теми.
 • Сюжетно- рольові ігри , інсценування , дидактичні ігри .
 • Фізкультурно- оздоровча діяльність .
 • Образотворча , трудова діяльність .
 • Ігри та вправи на розвиток емоційної сфери , комунікативних умінь і навичок.
 • Проблемно -пошукова діяльність (дозвіл різних ситуацій ).
 • Продуктивна діяльність.

 

Самостійна діяльність дітей включає :
 • Роботу з літературою.
 • Створення проблемних ситуацій , завдання для самостійних спостережень .
 • Різні види ігор .
 • Продуктивні види діяльності .
 • Рухову активність.