Додаток 10

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 28.12.2006 р.№864

 

        Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2006р. №1983/ 338/ 452/221/ 556/ 106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної із сім’ями, які  опинились в складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.07.2006р.  за № 824 /12698):

                      01 – інвалідність батьків або дітей;

                      02 – вимушена міграція;

                      03 – наркотична або алкогольна залежність одного із членів сім’ї;

                      04 – перебування одного із членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

                      05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

                      06 – насильство в сім’ї;

                      07 – безпритульність;

                      08 – сирітство;

                      09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

                      10 – відсутність житла або роботи;

                      11 -  бездоглядність;

                      12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (проживання на екологічно-забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

                      13 – інше 

 

 

Документи для оформлення статусу дітей пільгового контингенту

 

На кожну дитину пільгового контингенту створюється папка, в якій  повинен  зберігатися пакет документів на неї (ксерокопія документів):

 

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту  (1, 2, 11 сторінка) дитини;
 • Ідентифікаційний код дитини;
 • Ідентифікаційний код опікуна чи  піклувальника;
 • Єдиний квіток ;
 • Паспорт опікуна/піклувальника (1, 2, 11 сторінка);
 • Свідоцтво про смерть батьків; 
 • Рішення райвиконкому/суду про призначення опіки, про закріплення житла та/або  майна, рішення судів з різних питань (наприклад: на позбавлення батьківських прав);
 • Довідка про наявність житла, майна;
 • Акти обстежень матеріально побутових умов проживання дітей;
 • Звіти опікунів.

 

Діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України (зі слів матерів):

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини;
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код матері);
 • Довідка з управління соцзахисту про те, що мати дитини отримує матеріальну допомогу на утримання дитини, реєстрація якої провадиться згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України, або довідка  з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України;
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11      сторінка) дитини:
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Посвідчення, що підтверджує статус дитини, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

Діти – інваліди:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини:
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда (з поновленим терміном);
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

 

Діти з багатодітних родин:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини;
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Довідка з ЖЕК про склад родини;
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

Діти з малозабезпечених родин:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини;
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Довідка з управління соцзахисту про те, що родина отримує допомогу як малозабезпечена;
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

Діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, шахтарів, які загинули під час виконання посадових обов’язків:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини;
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Посвідчення, що підтверджує статус дитини;
 • Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.

 

Діти – напівсироти:

 

 • Свідоцтво про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини:
 • Ідентифікаційний код дитини (за відсутності – код одного з батьків);
 • Свідоцтво про смерть одного з батьків:
 •  Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей.