ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК ТА ВПРАВ ЕНЕРГІЗАТОРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ( З виступу на міському семінарі заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи)

 

      Сьогодні здоров’я визнано складним феноменом глобального  значення, який включає комплекс соціальних, економічних, біологічних, медичних  та інших аспектів. Тому виховання здорової людини, охорона її здоров’я є однією із основних проблем сучасного навчального закладу.

       Працюючи в школі сприяння культурі здоров’я, ми, вчителі цієї школи, це дуже добре розуміємо й постійно  шукаємо та знаходимо такі форми та методи роботи з дітьми, які допомагають їм адаптуватися в мінливих життєвих умовах, самостійно здобувати необхідні  знання, працюючи  над  своїм саморозвитком. Ми приділяємо велику увагу здоров’язбереженню, здоров’язміцненню та здоров’явідновленню  наших учнів.

       В ході дослідницько-експериментальної роботи, яка проводиться в цьому напрямку в нашому навчальному закладі, я як вчитель англійської мови працюю над методичною проблемою «Використання  методологій та технологій  критичного мислення в процесі формування у школярів культури здоров’я засобами англійської мови».

      Намагаючись збагатити арсенал своїх методичних прийомів та з метою зробити їх більш ефективними,  я уважно ознайомилась і проаналізувала теоретичні засади і досвід практичної діяльності Шкіл сприяння здоров’ю не тільки України, а й близького та далекого зарубіжжя (зокрема Сполучених Штатів Америки, Росії та Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю).

      Сьогодні загальновідомо, що вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині. Тому шкільні уроки, в тому числі й уроки іноземної мови, повинні дати нашим учням знання і розуміння проблем формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я, навчити дотримуватись правил здорового способу життя.

      Як проводиться робота по збереженню здоров’я учнів на уроках англійської мови?

      Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил. Швидка втомлюваність на уроках іноземних мови викликана специфікою предмета: необхідністю проведення великої кількості тренувальних вправ.

      Для того, щоб досягти високої ефективності уроку слід враховувати фізіологічні та психологічні особливості дітей, плануючи  такі види роботи, які б знімали втомлюванність. Багаторічний досвід роботи з дітьми різного віку, аналіз їх поведінки та рівня засвоєння матеріалу, який вивчається, підказують,  що під час планування та проведення уроку іноземної мови вчителю просто необхідно включати багатократні зарядки-релаксації. Мета таких зарядок-релаксацій – зняти напругу, дати учням невеличкий відпочинок, викликати позитивні емоції, гарний настрій, що веде до кращого засвоєння матеріалу.

        Види релаксації можуть бути різного роду: рухи, ігри, співи, фізкультхвилинки. Слід пам’ятати, що під час проведення релаксації не потрібно ставити перед учнями завдання запам’ятовувати мовний матеріал. Релаксація повинна звільняти учня на деякий час від розумового напруження.

        З метою збереження фізичного здоров’я учнів, я на своїх уроках використовую різноманітні фізкультхвилинки та вправи-енергізатори англійською мовою. Ці оздоровчі хвилинки в молодших класах проводиться щоуроку протягом 1-2 хвилин , а в середніх та старших класах протягом 3-5 хвилин. Вони підсилюють обмін речей в організмі, підвищують концентрацію уваги, покращують постать. В підборі вправ для фізкультхвилинок я керуюсь наступним: вправи повинні охоплювати великі м’язові групи та бути простими у виконанні. Найдоцільніше проводити їх, коли з’являються перші ознаки втоми: знижується розумова активність, порушується увага.  

            Що стосується  початкової школи фізкультхвилинки тут просто необхідні не тільки для зміни роду діяльності. Як показує мій досвід роботи, 99% учнів в молодших класах  - кінестетики і запам’ятовують вони тільки у русі, або коли процес запам’ятовування супроводжується дією.

            Потребують їх і учні середньої і старшої школи. Коли напередодні нашого семінару  учням 7-Б класу було задано запитання  «Допомагають чи заважають фізкультхвилинки на уроці?», вони дали наступні відповіді: 

 • допомагають подолати сонливість і одноманітність  уроку - 35%;
 • піднімають працездатність – 32%;
 • створюють гарний настрій – 20 %;
 • сприяють спілкуванню  - 6 %;
 • заважають уроку – 4 %;
 • обмежують  час уроку – 3%.

      Хочу навести результати опитування учнів 8-А та 8-Б класів школи, які на питання  «Які зміни в твоїй навчальній діяльності відбулися після регулярного проведення оздоровчих хвилинок?»,  дали відповіді наступним чином: 

 • перестали чекати перерву під час уроку - 23%;
 • уроки проходять швидше - 20%;
 • уроки стали більш цікавими -  27%;
 • збільшилась активність під час уроку – 15 %;
 • покращились навчальні результати  - 16 %.

      Форми  організації та проведення фізкультхвилинок бувають різними. Вони залежать, перш за все, від вікових особливостей учнів, теми уроку  та умов, в яких він проводиться. Можна, наприклад,  проводити таки фізкультхвилинки, трансляція яких відбувається шляхом використання комп’ютера та мультимедійного екрану. Сьогодні, на нашому семінарі,  учні 3-Б класу покажуть одну з таких фізкультхвилинок. Під час її проведення, вони будуть співати пісню, яка зветься  “Everyday Song”, виконувати рухи, про які йдеться мова в цій пісні, а на мультимедійному екрані відображатиметься світломузика.

      Отже, в процесі виконання даної фізкультхвилинки будуть задіяні такі фактори впливу на психіку дитини, як музика та кольори, в поєднанні з рухами, які в великій мірі сприяють підвищенню позитивного емоційного настрою на уроці.

 Потім ці ж самі учні продемонструють комплекс віршованих фізкультхвилинок, в яких є вправи для очей, рук, пальців рук  та інших частин тіла.

     В цілому ж хочу відзначити, що проведення  різноманітних оздоровчих хвилинок дозволяє використовувати час уроку більш інтенсивно та результативно. Після них учні стають більш активними, їх увага активізується, з’являється зацікавленість в подальшому засвоєнні знань.

      Головним в їх проведенні є зацікавленість учнів в збереженні власного здоров’я. Хвилинки сприяють й збереженню психічного здоров’я учнів. Діти більше спілкуються один з одним, вчаться допомагати та підтримувати один одного, що впливає на зміни їх комунікативної культури.

                 

 

      

Подобається