Тренувальні тести

Готуємось до ЗНО (ДПА)

Історія України.

Тренувальні тести

(10-11 клас)

Варіант 1

 

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-22).

1.Яку зброю називали  «великими бертами»?

    А літаки;     Б танки;        В гармати;      Г кулемети.

2.Яке поняття характеризує політику «воєнного комунізму» в Радянській

   Росії?

     В 1916 р.        Г 1917 р.

4. Яка з подій відбулася за часів першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — травень 1918 рр.)?

А   Проголошення Третього Універсалу УЦР

Б   Проведення Першого Всеукраїнського військового з'їзду

В   Проведення Першого з'їзду Рад у Харкові

Г   Перший «Зимовий похід» військ УНР

 

5.   У чому суть та значення Другого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?

1   Уперше в історії України XX ст. було утворено державне утворення під назвою УНР.

2   Закріплено за українською мовою статус державної, ухвалено державну символіку.

3   Задекларовано компроміс у стосунках між УЦР і Тимчасовим урядом.

4   Уряд Росії визнав легітимність влади УЦР-ГС та автономний статус України.

5   Чітко окреслено територію Української держави, консолідовано український народ.

А   1,3

Б   2, 4

В   3, 4

Г   3,5

6. Хто автор наведеного фрагмента джерела?

«...Після двох коротких промов — фон Кюльмана й моєї — приступлено урочисто до підписування догово­ру. З представників Центральних Держав перший підписав фон Кюльман. Перший на першому міжнародному акті Незалежної України підписав я, після мене М. Любинський і М. Левитський. Я глянув на годинник. Була друга година 9-го лютого. Церемонія підписів, накладання печаток тощо тривала довший час. 15 делегатів му­сили підписати кожний 5 грамот, — отже всього 75 підписів... Нарешті, всі формальності полагоджені. У ясну, зоряну ніч верталися ми до нашої хати з першими грамотами нашої держави...»

А   Симон Петлюра

Б   Володимир Винниченко

В   Олександр Севрюк

Г    Михайло Грушевський

 

7. У якому твердженні йдеться про Юрія Тютюника?

А   Провідник повсталого революційного селянства Півдня України в роки революції та громадянської війни.

Б   У січні 1919 р. очолив український радянський уряд. Вимагав від більшовицькою ру «реального» суверенітету УСРР, виступав проти плану «автономізації» республік.

В   Член УЦР, восени 1917 р. організував у Звенігороді Кіш вільного козацтва, його отаманом, очільник Другого «Зимового походу» армії УНР.

Г   Голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918 р.- отаман командувач збройних сил ЗУНР, згодом - державний секретар військових справ ЗУНР»

 

 

 

8. Яких видів мистецтва за НЕПу стосуються об'єднання з назвами «Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ?

А  Література                 Б  Театр

В   Живопис                   Г   кіно

 

9. Що визначало нову економічну політику (НЕП) в сільському господарстві України?

1    Розвиток усіх форм кооперації.

2    Націоналізацію землі, скасування приватної власно:^.

3    Заборону оренди землі й використання вільнонайманої праці.

4   Дозвіл на вільну торгівлю надлишками сільськогосподарською продукції

5    Запровадження продрозкладки як одного з елементів продовольчої диктатури.

А   1,4  В   3,4  Б   2,3  Г    4,5

10. Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором а Україні?

А   «Шахтинська справа»

Б    Ліквідація Української автокефальної православної церкви

В    Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г    Судовий процес над «Спілкою визволення України»

 

11. У яких твердженнях ідеться про Степана Бандеру

1. Працював в уряді П. Скоропадського, ініціював створення

(разом з В. Липинським, В. Шеметом) Партії хліборобів-демократів.

2. У червні 1934 р. заарештований, згодом засуджений за організацію терористичних актів; у вересні 1939 р. звільнений з тюрми.

3.  У .1929 р. на першому конгресі українських націоналістів у Відні був обраний го­ловою проводу тільки-но створеної Організації українських націоналістів

4Після звільнення з нацистського концтабору у 1944 р. через постійну загрозу арешту був змушений змінювати місцеперебування. Вбитий у Мюнхені агентом КДБ.

5.  Після відмови скасувати акт відновлення Української держави, проголошеного у Львові, ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен.

6.  Від осені 1943 р. очолив УПА. У липні 1944 р. на підпільному І Великому зборі УГВР обраний Головою Генерального секретаріату Української Головної Визвольної Ради (УГВР)

А   1, 3, б

Б    2,4,5

В   2,5,6

Г    3,4,5

12. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані пові­домлення, в яких говорилося: «Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи».

На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти — сім'я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»

А   Осадництво

Б   Остарбайтерство

В   Пацифікація

Г   Депопуляція

13. Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з указу Президії Верховної Ради СРСР?

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і культурні зв'язки між Крим­ською областю і Українською РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік поста­новляє: затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР пРо переда­чу Кримській області із складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки...»

А   1939 р.

Б   1945 р.

В   1954 р.

Г   1991 р.

 

14. У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті?

1   визначальна роль творчості О. Олеся, м. Вороного, Г, Косинки, в. Чумака в розвиткові літературного процесу.

2   Ідеологічна кампанія проти «безродних космополіт».

3   Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики, ініційований академіком Т. Лисенком.

Створення урядом сприятливих  умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.

5  Здійснено пуск першого атомного реактора, створено електронно-обчислювальну машину

А    1,3

Б    2, 5

В    3, 4

Г    4, 5

 

15. Про яку кіноповість О. Довженка йдеться в уривкові з історичного джерела?

«...Насамперед дуже дивно те, що в кіноповісті Довженка... яка мала б показати повне торжество ленінізму під прапором якого Червона Армія успішно визволяє нині Україну від німецьких загарбників, немає жодного слова про нашого вчителя — великого Леніна... Кіноповість є антирадянською, яскравим виявом націоналізм вузької національної обмеженості».

А «Земля»  В «Звенигора»  В «Україна в огні»  Г  «Зачарована Десна»

 

16. Хто очолював українську делегацію на міжнародній конференції у Сан-Франциско (1945 р.), на якій було урочисто підписано Декларацію про створення ООН?

А   Микита Хрущов

Б   Лазар Каганович

В  Дмитро Мануїльський

Г  Леонід Мельников

 

17. У якому місті вперше в Україні було започатковано випуск легкових автомобілів?

А  Києві

Б  Львові

В   Запоріжжі

Г   Донецьку

 

18. У яких твердженнях ідеться про Володимира Щербицького?

1   Автор книги «Україно наша радянська».

2   Став першим секретарем ЦК КПУ у 1963 р.

3   Володіючи українською мовою, майже завжди користувався російською у своїх офіційних виступах.

4   Прихильник суворої підпорядкованості республік центру, орієнтації економіки УРСР на союзний народногосподарський комплекс.

5   ініціював введення військ країн-членів Варшавського Договору до Чехословаччини для придушення «Празької весни».

А   1,3              Б   1,4

В   3, 4             Г   2,5

19. Унаслідок якої події відбулася відставка Голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола 1990 р.?

А  Заборони діяльності Комуністичної партії

Б   Утворення ДКНС (ГКЧП)

В   Масового студентського голодування в Києві

Г   У зв'язку з перевиборами Верховної Ради

 

20.З якого документа наведено уривок?

«…Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в р    продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, побаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ»

А  Конституція України 1996 р.

Б   Конституція УРСР 1978 р.

В  Декларація про державний суверенітет України

Г   Акт проголошення незалежності України

 

21. У якому рядку вказано роки обрання Президентів України?

А  1991, 1994, 1999, 2004, 2010

Б  1990, 1994, 1999, 2005, 2011

В  1991, 1993, 1998, 2004, 2010

Г  1990, 1994, 1998, 2005, 2010

 

 

22. Яка з олімпійських чемпіонок уславилася в плаванні?

А   Катерина Серебрянська

Б   Яна Клочкова

В  Оксана Баюл

Г   Ірині Мерлені

 

У завданнях 23 – 26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть на вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.

23. Встановіть відповідність між подіями та датами

1   Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців, невдовзі оспіваний у поемі «Слово о полку Ігоревім».

2   Поразка руських дружин Ярославичів на р. Альті від половців. Виступ киян проти князя Ізяслава.

З   Найдавніша згадка назви Україна в Київському літописі.

4   Битва Ярослава Мудрого зі Святополком на р. Альті

 

А   1019 р.

Б   1054 р.

В   1063 р.

Г   1185 р.

Д   1187 р.

 

24. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими характеристиками

1   Павле Тетеря

2   Дем'ян Многогрішний

3   Петро Дорошенко

4    Павло Полуботок

 

А   Гетьман Правобережної Гетьманщини, прагнув вибороти незалежність козацькій України у спілці з Османською ім­перією та Кримським ханством..

Б   Здобув гетьманську булаву після зречення з гетьманства Юрася Хмельницького. Спирався на підтримку Польщі.

В   Обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування московський уряд запровадив у Гетьманщини. Малоросійську колегію.

Г   Гетьман Лівобережної України, який уклав Глухівські стат­ті. Домагався виведення московських воєвод з українських міст.

Д   Виконував обов’язки наказного гетьмана під час візиту, гетьмана Скоропадського до Москви протягом першої половини 1722р., а після його смерті очолив рух за відновлення державних прав України.

 

 

 

25. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та назвами організацій національного спрямування.

1   Напівлегальні організації української інтелігенції що діяли в другій половині 19 ст. в Наддніпрянській Україні.

2   Перша легальна  українська  громадсько-політична організація, що виборювала крайову автономію для українців у Габсбурзькій монархії.

3   Гурток української студентської молоді, що діяв у Львові в 30-х роках 19 ст.

4   Українське громадсько-політичне об’єднання, створене 1897 р. з ініціативи  В. Антоновича та О. Кониського, що ставило за мету згуртування всіх українських діячів в одній організації.

 

А   «Руська трійця»

Б   Головна руська рада

В   Загальна українська безпартійна організація

Г   Південно – Західний відділ Російського географічного товариства

Д   Громади

 

26. Встановіть відповідність між датами та воєнними операціями Червоної армії з визволення України від нацистів

1   Грудень 1943 - січень 1944 р.

2   Січень - лютий 1944 р.

3   Березень - квітень 1944 р.

4   Квітень - травень 1944 р.

 

А   Нікопольсько-Криворізька
Б   Кримська
В   Одеська
Г   Житомирсько-Бердичевська
Д   Яссько-Кишинівська

 

У завданнях 27 – 30 розташуйте події в хронологічній послідовності. Цифра 1 має відповідати вибрана вами перша подія, і т.д.

 

27. Встановіть послідовність подій

А   Обрання гетьманом Війська Запорізького Івана Виговського

Б   Похід козацьких полків під проводом Тимоша Хмельницького в Молдавію

В   Укладення угоди про військовий союз між Військом Запорізьким і Трансільванією

Г     Конотопська битва московсько-української війни

 

 

 

 

 

 

28. Встановіть послідовність подій.

А   Заснування університету в Києві

Б   Створення першого українського стаціонарного професійного театру

В   Проведення у Львові першого з'їзду діячів української науки, освіти та культури

Г   Урочисте відзначення в Україні 100-річного ювілею Тараса Шевченка

 

29. Установіть послідовність подій, про які йдеться у свідченнях очевидців.

А  «Багато людей критикують мій крок і злим оком дивляться на встановлення геть­манства. Зовсім зрозуміло, чому так ставляться до цього факту вороги української державності. Але тим, ідо звуть себе українцями, мені хочеться поки що сказати лише одне: пам'ятайте, що коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство... Тим самим не було б Української держави, яка реаль­но появилась на світовій арені хоч в цьому короткому періоді Гетьманства».

Б   «Рішучі заяви диктатора ЗОУНР П. Петрушевича позволили Урядові мати надію, що на­прям політики Уряду Галицького не піде в розріз з політикою Уряду УНР... Диктатор мимо врочистих запев­нень вів хибку та неясну політику, наслідком якої є факт зради ген. Тарнавським, який без відома Уряду, уклав з командою добровольчих військ договір».

В « …Пам'ятаю сиву голову професора М. С. Грушевського, який сидів у центрі за столом президії... Досить було йому піднести руку з квіткою білої гвоздики, що прикрашала стіл, і зала вмовкала... Центральну українську раду було обрано. Головою ради одностайно обрали професора Грушевського... Українські діячі виявили в цю епоху велику енергію, спромігшись у короткий час створити розгалужену, міцну організацію…»

Г «...Сталась правительственна криза: В. Винниченко, а за ним і інші міністри, українські соціал-демократи уступились з уряду. Головою Ради Народних Міністрів став В.  Голубович (укр.соц.-рев.), який сформував новий, з есерівською більшість кабінет. Цей кабінет і переніс на своїх плечах весь тягар розпочатої правительством В. Винниченка війни з Радянською Росією.

 

 

30. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А   Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з 'їзді КПРС

Б   Суд у Львові над членами УРСС Л. Лук'яненком, І. Кандибою та ін.

В  Обрання 0. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України

Г   Вихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

 

У завданнях 31 – 34, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді.

 

31. Які поняття та терміни стосуються соціокультурного розвитку Київської Русі в 11-12 ст.?

1    монастирі

2    друковані книжки

3    селяни-смерди

4    думи, історичні пісні

5    кріпацтво

6    літописи

 

32. Які з тверджень стосуються Кирила Розумовського?

1   Гетьманською булавою був наділений, коли мав 22 роки.

2   Найдовше тримав гетьманську булаву — 22 роки.

3   Був останнім українським козацьким гетьманом.

4   Був фаворитом імператриці Єлизавети Петрівни.

5   Виходець із простих козаків, проте мав графський титул.

6   Сучасник Івана Скоропадського

 

33. Вкажіть особливості культурно-освітнього життя Української Держави Павла Скоропадського.

1   Розроблено план українізації ШКОЛИ та реорганізовано всі типи шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу.

2    Засновано  мережу загальнокультурних закладів та установ,   зокрема  Національний архів України, Національну бібліотеку України.

3    Націоналізовано й підпорядковано державним установам кінематографи, театри, бібліотеки, музеї.

4    Створено мобільні засоби політичної агітації — агітпоїзди, агітмайданчики, агітпароплави.

5    Створено Українську академію наук, засновано два державних українських університети у Києві та Кам'янці Подільському.

6    Ухвалено закон про обов'язкове вивчення української мови та літератури, а також історії географії України в середній школі.

 

34. Укажіть характерні риси демографічних процесів та рівня життя населення України за доби «застою»

1   Зменшення кількості росіян, збільшення - українців.

2   Високі ціни на житло та комунальні послуги.

3   Зростання чисельності інтелігенції.

4   Однаковий рівень соціального забезпечення села та міста.

5   Посилення тенденцій до старіння населення.

6   Недосланій обсяг виробництва споживчих  товарів.

 

Відповіді на завдання тесту з історії України

 

1 В; 2 Б; 3 В; 4 В; 5 В; 6 В; 7 В; 8 А; 9 А; 10-В; 11 Б; 12 Б; 13 В; 14 Б; 15 В; 16 В; 17 В; 18 В; 19 В; 20 Г; 21 А; 22 Б; 23 1-Г, 2-В, З-Д, 4-А; 24 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д; 25 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-В; 26 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б; 27 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г; 28 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г; 29 1-В; 2-Г, 3-А, 4-Б; 30 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г; 31 1, 3, 6; 32 1, 3, 5; 33 2, 5, 6; 34 3, 5, 6.

 

 Варіант 2

 

Завдання 1-25 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на вашу думку, правильний варіант.

 

1. Укажіть наслідки Хотинської війни 1621 р.

 

А   Розгортання визвольної боротьби підкорених турками народів

Б   Визнання польським урядом прав козацтва, розширення реєстру, визнання відновлено

православної церковної ієрархії

В   Втрата Османською імперією чималих територій, зокрема придунайських країн — Молдавії, Валахії

Г   Припинення військових морських та суходільних походів запорозьких козаків на Крим і Туреччину

 

2. З якого документу наведено фрагмент?

 

«Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші війська й битися з козаками, І розгромити їх... - тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер унаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого

в хлопів...»

А   Деулінське перемир'я 1618 р.

Б   Куруківська угода 1625 р.

В   Переяславська мирна угода 1630 р.

Г   «Ординація Війська Запорозького реєстрового» 1638 р.

 

3. Коли Б. Хмельницький виголосив промову, уривок з якої наведено?

 

«Виб'ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру,.. За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич».

А У лютому 1649 р. під час переговорів з поляками

Б У вересні 1651 р. під час укладення Білоцерківського договору

В У січні 1654 р. на козацькій раді в Переяславі

Г   У жовтні 1656 р., дізнавшись про Віленське московсько-польське перемир'я

 

4. Кому з історичних діячів належить висловлювання? 

«Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницькою, неспішно, чекаючи на хана, і тільки-но той прибув, ми поквапилися і дня 29 червня, в день св. Петра й Павла, ставши біля Соснівської переправи, застали там  п'ятнадцять тисяч москви, котра боронила одну переправу».

А   Максимові Кривоносу

Б   Богдану Хмельницькому

В   Івану Виговському

Г   Павлу Тетері

 

5. Яку назву отримали договірні статті, укладені Іваном Мазепою з царським урядом?

 

А   Глухівські

Б   Переяславські

В   Конотопські

Г   Коломацькі

 

6. У якому з тверджень ідеться про Івана Богуна?

 

А  Провідник першого козацького повстання, під час якого впродовж осені 1591-1592 рр. ко­заки зайняли всю Київщину й частину Поділля.

Б  Провідник козацького повстання, у ході якого об'єднав своє повстанське військо із загона­ми гетьмана Г. Лободи. В урочищі Солониця потрапив у полон та був страчений у Варшаві.

В  Полковник, який під час Берестецької битви за відсутності Хмельницького був обраний казним гетьманом, організував вихід козаків з оточення.

Г   Полковник, а згодом гетьман гайдамацького війська під час національно-визвольного гайдамацького повстання на Правобережній Україні проти польського панування 1768 р.

 

7. Якої події стосується уривок з історичного джерела?

 

«Військо це передбачаємо утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою и охотою до неї. Воно повинно складатися з 4 полків: кожний полк з 8 ескадронів, а ескадрон з 150 козаків... Як мине в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишать­ся приналежними війську і за першою потребою повинні з'явитися на службу і скласти знову свої полки...».

 

А   Підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 р.

Б   Російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

В   Російсько-французької війни 1812 р.

Г   Російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

  

8. Вкажіть діячів національного відродження в західноукраїнських землях першої половини 13 ст.

 

1   Іван Франко                                      4   Юліан Бачинський

2   Юліан Романчук                              5   Іван Могильницький

3   Маркіян Шашкевич                         6   Яків Головацький

9. Коли виникла організація, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела?

 

«...Громадянці відстоювали ідею окремішності української народності та її право на самостійний розвиток головно супроти польських претензій на українські землі та польських і московських зазіхань на українську народ­ність. Частина громадівців вела активну роботу у сфері народньої просвіти: засновувала школи, ширила українсь­кі книжки, дехто, от-як Познанський, і просто оселялася на сені., щоб бути помічними народові своєю порадою й наукою...

Вгамувавши польське повстання (на Україні — за допомогою самих українських селян, які хапали повстанців і оддавали їх до рук російської адміністрації), російське правительство взялося й за український рух…»

 

А   На початку 60-х рр. 19 ст.

Б   Наприкінці 60-х рр. 19 ст.

В   На початку 70-х рр. 19 ст.

Г    Наприкінці 70 х рр. 19 ст.

 

10. У якому рядку найбільші міста Наддніпрянської України на 1897 р. розташовано В порядку зменшення чи­сельності населення?

 

А   Харків, Київ, Катеринослав, Миколаїв

В   Одеса, Київ, Харків, Катеринослав

В   Київ, Одеса, Харків, Катеринослав

Г    Одеса, Харків, Київ, Полтава

 

11. Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться в твердженні.

 

Політична партія, що виникла внаслідок реорганізації Революційної української партії в грудні 1905 р., у про­грамі якої було задекларовано мету: домагатися національно-територіальної автономії України в складі Російсь­кої Республіки (лідери Микола Порш, Симон Петлюра, Володимир Винниченко).

 

А   Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Б   Український соціал-демократичний союз — «Спілка»

В   Українська демократична партія (УДП)

Г    Українська демократично-радикальна партія (УДРП)

12. Які з тверджень стосуються Михайла Драгоманова?

 

1   Один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, перших підручників з української мови и літератури.

2   Після повернення із заслання за участь у Кирило-Мефодіївському братстві осе-лився в Петербурзі, розпочавши активну літературну й видавничу діяльність.

3   Один із лідерів, громадівського руху, згодом засуджував аполітичне культурниц­тво «старих» українофілів.

4   Очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор віршів

«Ще не вмерла України...».

5   Був прихильником соціалістичних ідей, проте виступав проти революційного

екстремізму російських соціалістів.

6  15 років провів у Женеві, докладаючи зусиль для європеїзації українського виз­вольного руху та знайомлячи світову громадськість з проблемами українства,

А   1,3,6

Б   2,4,5

В   3,4,5

Г   3,5,6

 

13. Які явища та процеси характерні для України в роки революції 1905-1907 рр. у Російській імперії?

 

1   Поява українських періодичних видань.

2   Легалізація національних партій, відтак — пожвавлення їхньої діяльності.

3   Здійснення масових арештів та погроми прогресивних громадських організацій.

4   Заборона демократичних видань, різке звуження сфери вживання української мови.

5   Впровадження на більшій території України стану посиленої охорони.

6   Створення в українських містах і містечках осередків «Просвіти».

7   Вибори до І та II Державних дум Росії, створення української думської громади

А   1, 2, 4, 5

Б   2, 3, 5, 6

В   3, 5, 6, 7

Г   1, 2, 6, 7

 

14. Хто з українських художників другої половини 19 ст. ав­тор наведених картин?

 

А  Микола Ярошенко

Б   Киріяк Костанді

В   Микола Пимоненко

Г   Сергій Васильківський

 

15. Назву якої організації пропущено у фрагменті з історичного джерела?

 

«Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили поневолені народи. В сій пожежі кується будучність України. Настав слушний час, день нашого воскресіння. В сей час український народ кличе синів своїх до бою за волю України. Однодушним рішенням_______ з'єднала начальні управи всіх досі в нас існуючих стрілець­ких і руханкових організацій в Українську Бойову Управу. Українська Бойова Управа стає одинокою старшиною організації українських добровольців, яка одержує назву Українських Січових Стрільців».

А   Союз визволення України

Б   Головна українська рада

В   Головна руська рада

Г   Товариство українських поступовців

16. Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники ІI. Всеукраїнського військового з’їзду (червень 1917 р.)?

 

А   Розпочати організацію державних і військових структур.

Б   Утворити Генеральний Військовий Комітет (який очолив ( Симон Петлюра)

В   Відрядити до Петербурга делегацію і метою домагатися від Тимчасового уряду автономії.

Г   Організувати відсіч військам генерала Л. Корнілова, який прагнув встановити диктатуру в Росії.

 

17. Які твердження стосуються Третього Універсалу Центральної Ради?

 

1   Про необхідність скликання Всенародних Українських Установчих зборів викладено основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду.

2   Проголошено Українську Народну Республіку, яка зберігала федеративний зв’язок із Російською республікою.

3   Йшлося про перетворення Генерального Секретаріату на Раду Народних Міністрів», яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами й укладати мирний договір.

4   Про цілковитий розпуск постійної армії та створення замість неї народної міліції; закликав уряд громадяни УНР дати відсіч більшовикам.

5   Проголошено скасування смертної кари, амністію політв'язням та національно персональну автономію для національних меншин (росіян, поляків, євреїв).

А   1,2

Б   2,3

В   2,5

Г   3,4

 

18. Укажіть причини приходу до влади П. Скоропадського.

 

1   Ухвалення Центральною Радою Конституції УНР у формі «Статуту про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки».

2   Добровільне зречення Центральною Радою своїх повноважень та передача їх за згодою всіх членів.

3   Вузька соціальна база Центральної Ради через неспроможність розв'язати аграрне питання та безпорадність в економічному житті.

4   Низька боєздатність військ УНР, які протистояли добре підготовленій і споро» пій армії генерала (І. Скоропадського.

5   Невдоволення німецько-австрійської військової адміністрації нездатністю Центральної Ради виконати свої зобов'язання за мирним договором.

А   1, 3

Б   2, 4

В   2, 3 

Г   3, 5

 

19. Укажіть особливості Денікінського режиму в Україні

 

1   Відновлення поміщицької власності на землю; стягнення з селян примусових контрибуцій.

2   Обстоювання гасла «ЄДИНОЇ та неділимої Росії.

3   Запровадження 8 годинного робочого дня в промисловості, зменшення кількості безробітних.

4   Сприяння діяльності Української Академії Наук, заснування нових українських та російських газет та журналів

А   1, 2

Б   1, 3

В   2, З

Г   3, 4

 

20. Які причини зумовили перехід до політики, що про неї йдеться в уривкові з резолюції конференції КП(6)У?

 

«1. Основним моментом нової економічної політики в промисловості є принцип зосередження пролетарської держави на завданнях піднесення великих підприємств, які за своїм господарським укладом найбільше відповідають формам, державного капіталізму.

2. Від системи розподілу державок» всіх матеріальних ресурсів ми прийшли до системи частковою розподілу лише державних ресурсів, одержуваних в порядку надходження продподатку і з виробництва підприємств, які лишилися в безпосередньому керуванні держави.

21. Про який рік Другої світової війни йдеться в джерелі?

«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським! Ворог не пройде!..» І раптом, наші війська мали відходять. Ми з мамою вийшли на Хрещатик. По ньому сунулася колона червоноармійців, як, відступали. Вигляд вони мали просто жалюгідний. Брели запилені, хто - в обмотках, хто в черевиках. Чобіт ні в кого не було.

Гімнастерки, пілотки – абсолютно білі від поту, від сонця, від виснажливих боїв. Люди дивилися на них і плакали: «Сини! На кого ви нас покидаєте?» А солдати йшли опустивши голови. Жодного слова у відповідь».

А   1939 р.

Б   1941 р.

В   1942 р.

Г   1943 р.

 

22. Ім'я кого з історичних діячів пропущено в уривку з виступу М. Хрущова перед керівництвом західноук­раїнських областей у 1945 р.?

                                                        

«Удар, який ми завдали_____ виявився дуже вдалим. Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри... Якась кількість уніатів необхідна для того, щоб мати свою агентуру... Нам вигідно, щоб уніати перейшли в православну віру. Це п на, щоб відірвати від Риму і прилучити до православної церкви».

А   Василь Липківський

Б   Андрей Шептицький

В   Йосип Сліпий

Г   Мстислав (Скрипник)

 

23. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

 

«...Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати з села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збо­ри лише дві години. У зв'язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати з со­бою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів й навіть до Кросна».

А   1939 р.

Б   1947 р.

В   1951р.

Г   1954 р.

 

24.  З чиїм прізвищем пов'язана доба післявоєнної України, на яку припадає згортання перспективних науко­вих досліджень, зокрема в біології?

 

А   Андрій Жданов

Б   Трохим Лисенко

В   Олександр Палладій

Г    Борис Патон

 

25. Укажіть характерні риси демографічної та соціально-економічної ситуації за доби «застою».

 

А   Використання «нафтодоларів» для створення нових галузей промисловості, модернізації господарства та розвитку соціально культурної сфери.

Б   Відповідність обсягів виробництва та реалізації товарів народного споживання потребам населення.

В   Зростання чисельності робітників у зв'язку з розвитком індустріальних галузей, стрімке зростання міського населення.

Г   Однаковий рівень соціальною забезпечення селян та мешканців міст.

 

У завданнях 26 - 28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на Вашу дум­ку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на пере­тині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

 

26. Встановіть відповідність між твердженнями, що характеризують князів Галицько-Волинської держави, та їхніми іменами.

 

1   Представник литовської династії Гедиміновичів, який зміг поширити свою владу лише на Волинь. Вів трива­лу боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицькі й волинські землі.

2   Підтримував союзні відносини з Тевтонським орденом і Литвою. Оточив себе іноземцями-католиками, під­тримував католицьке духівництво.

3   Об'єднав усі землі Галицько-Волинської Русі під своєю владою. Домігся утворення Галицької митрополії.

4   Приєднав Люблінську землю та частину Закарпаття з м. Мукачевим, переніс свою столицю до Львова.

 

А   Данило Романович

Б   Лев Данилович

В   ЮрійІЛьвович

Г   Юрій ІI Болеслав

Д   Любарт Гедимінович

 

27. Встановіть відповідність між стислими характеристиками видань української преси 19 ст. та їхніми назвами.

 

1   Український журнал, який виходив за фінансової підтримки Київської громади в Женеві.

2   Перший український літературно науковий щомісяч­ний журнал. Виходив українською та частково російсь­кою мовами в Петербурзі.

3   Друкований орган Київської громади в 18/4 — 1875 рр.

4   Перший український тижневик, що започаткував появу української преси в Галичині.

А   «Київський телеграф»

Б   «Громада»

В   «Зоря Галицька»

Г   «Основа»

Д   «Київська старина»

 

28. Встановіть відповідність між галузями культури та іменами шістдесятників, які їх розвивали.

 

1   Історія

2   Поезія

3   Літературознавство

4   Образотворче мистецтво

 

А   Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко

Б   Олена Апанооич, Михайло Брайчевський, Олена Компан

В   Алла Горська, Любов Семикіна, Галина Севрук, Панас Заливаха

Г   Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

Д   Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

 

У завданнях 29 – 31 ( розташуйте події в .хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці бланка відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі / має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі '2    друга, цифрі З - третя, цифрі 4 - четверта.

 

29. Встановіть послідовність подій Національно-визвольної війни.

 

А   Підписання Зборівського договору

Б   Битви на Жовтих Водах і під Корсунем

В   Підписання українсько-московського договору

Г   Битва під Берестечком

 

30. Встановіть послідовність подій.

 

А Створення в Галичині військово-патріотичного товариства «Український січовий союз»

Б  Заснування «Руської трійці»

В Повстання Чернігівського полку

Г  Скасування кріпацтва в підросійській Україні

 

31. Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел.

 

А   «Події в Словаччині знайшли відразу відголос у Підкарпатської Русі; пан Волошин у свою чергу   проголосив   незалежність   свого   краю,   якого   ситуація   здається   надзвичайно складною».

Б   «Для української держави цей мир, безперечно, був би з різних боків дуже корисний. Перш усього, ним українська держава визнана такими поважними суб'єктами міжнарод­ного права, як центральні держави».

В   «Самостійної України не визнаю. Петлюрівці можуть бути або нейтральні — тоді вони повинні негайно скласти зброю й розійтися по своїх домівках, або — приєднатися до нас. вижавши наші гасла. Якщо петлюрівці не виконують цих умов, то їх наложить вважати за таких само противників, як і більшовиків».

 

У завданнях 32 – 34, які мають шість варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді.

 

32. Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.

 

1    Особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків.

2    Право отримувати без викупу у власність землі, якими володіли до реформи.

3    Право обирати та бути обраними на найвищі державні посади.

4    Перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)

5    Право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок.

6    Право виїжджати за кордон з метою реалізації своїх національно-культурних прав.

 

33. Що визначало становище Західної України після «золотого вересня» 1939 р. до початку Великої Вітчизняної війни?

 

1    Поліпшення медичного обслуговування.

2    Активізація діяльності політичних партій.

3    Сприяння діяльності греко-католицької церкви

4    Експропріація польських землевласників.

5    Розширення мережі українських шкіл.

6    Боротьба з УПА та оунівським підпіллям.

 

34. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70 — першій половині 80-х рр. 20 ст.

 

1    Розміщення в Україні виробництв з незавершеним циклом, що було реалізацією стратеги «загальносоюзного народногосподарського комплексу».

2    Надвисокі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3    Неефективність системи перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції, що зумовлювало невиправдану втрату врожаїв.

4    Помітний розвиток важкого машинобудування, що виявлялося в упровадженні нових техно­логій, зростанні якості продукції.

5    Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли.

6    Пріоритетне  створення нових потужностей  атомної електроенергетики  для  задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

 

 

Відповіді на завдання варіанта 2 тесту з історії України

 

1 А; 2 Г; 3 А; 4 В, 5 Г; 6 В; 7 В; 8 Г; 9 А; 10 Б; 11 А; 12 Г; 13 Г; 14 Г; 15 Б; 16 А; 17 В; 18 Г; 19 А; 20 Г; 21 Б; 22 В; 23 Б; 24 Б; 25 В; 26 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б; 27 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В; 28 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В; 29 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В; 30 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А ; 31 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А; 32 1, 4, 5; 33 1, 4, 5; 34 1, 3, 6.

 

Подобається