Малая Компьютерная Академия ШАГ

«Сприяння розвитку інформаційної культури педагогічних працівників»

 

Тема: «Сприяння розвитку  інформаційної  культури

педагогічних працівників»

 

В останні роки суттєво змінилася роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усіх сферах діяльності людини. Система освіти не є винятком.

Державна політика та  технічний прогрес ставлять перед освітою завдання сприяти формуванню у педагогів ІКТ – компетентності. Адже сучасний педагог має бути професіоналом, здатним сформувати у дошкільника вміння жити в інформаційному  суспільстві та допомогти дитині успішно соціалізуватися в сучасному світі.

В нашому закладі наявна та систематизована нормативно-правова база, яка регламентує діяльність ДНЗ у напрямі інформатизації, з якою можна ознайомитись на слайді.

Упровадження  ІКТ у професійну діяльність педагогів – пріоритетний напрям модернізації української  освіти у цілому та дошкільної зокрема. Комп’ютерізація  дошкільного навчального закладу допоможе ефективніше організувати освітній процес, відкриє  нові можливості комплексного застосування інноваційних технологій.

Головна мета: активно сприяти удосконаленню ІКТ – компетентності кожного члена педагогічного колективу.

Проаналізував  рівень  використання  ІКТ  у дошкільному навчальному закладі, нами були виявлені основні проблеми, які потребували розв’язання.

Адміністрація нашого закладу визначила  основні  етапи впровадженняІКТ – технологій .

Адміністрація нашого закладу опрацювала нормативні документи та визначила  основні  завдання  проекту.

Велику увагу ми приділяємо матеріально- технічному забезпеченню, а саме:

- на даний час в наявності п’ять  комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет та мультимедійний проектор, які оприбутковані централізованою бухгалтерією управління освіти.

4 педагоги постійно використовують власні ноутбуки в освітньо-виховному процесі.

Після анкетування, визначення мотиваційної готовності до впровадження  ІКТ у професійну діяльність було визначено форми  роботи, спрямовані на підвищення ІКТ – компетентності кожним педагогом

Обмін передовим досвідом – найшвидша, оперативна форма розв’язання протиріч, які назріли у практиці, це ефективна форма швидкого реагування на суспільні запити, ситуацію, що змінюється. З метою пропаганди досвіду найкращий педагогів ми організовуємо тижні педагогічної майстерності. У межах таких   заходів  педагоги  проводять відкриті заняття, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес.

Майстер-класи  проводимо з метою навчання педагогів методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій. Це дає змогу проникнути у свого роду творчу  лабораторію вихователя, стати свідком педагогічної творчості. До вашої уваги декілька презентацій, розроблених вихователями  щодо  своєї  теми.      

Подолання  труднощів  і вихід на  якісно новий  рівень  професіоналізму малоймовірні в автономному  режимі. Тому  потрібна постійна взаємодія педагогів, які навчаються, з тими, хто може  сприяти в  освоєнні нових  технологій. З цією  метою ми використовуємо педагогічні  майстерні і  наставництво.

Тематичні  семінари з питань інформатизації проводить вихователь-методист. Такі семінари організовуємо  з  метою більш поглибленого занурення у  тему, вдосконалення  умінь і навичок. Ми вже провели семінар на тему «Створення  мультимедійних  презентацій»,  педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною».

Досить ефективною є така форма роботи з педагогами, як робота у парі.Пару складає педагог, який  володіє ІКТ на достатньому (або високому) рівні, і педагог з початковим  рівнем роботи на комп’ютері. Допомагає набути практичних навичок роботи на комп’ютері.

Відповідно  до  річного  плану роботи ДНЗ, нами вже проведені такі консультації.

Важливу роль у підвищенні  теоретичного  рівня  педагогів  і вдосконаленні  їхньої  інформаційної  компетентності  відіграють  навчальні  семінари. Педагогам   надаємо  практичні  завдання і  відстежують  їх  виконання.

Творчою групою  створюються різні проекти,  презентації, електронні  книги,  електронні  методичні  матеріали  для  занять.

На  сьогодні  у  ДНЗ розроблено технологію  мультимедійного супроводу  освітнього процесу,  систему організації   консультативної  методичної  підтримки  підвищення  інформаційної  компетентності педагогів.  Підготовлено  медіатеку  наочних, демонстраційних електронних  матеріалів  до  занять. Велика  увага в  закладі  приділяється медіатеці. Але це окрема тема. З нею можна  ознайомитись  на іншому  семінарі. Скажу тільки, з чого складається медіа тека та про її можливості.

Розроблена  система  дала  свої  результати. На діаграмі показано динаміку підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів ДНЗ.

Реалізація проекту  ще не закінчилась. Але вже є значні позитивні зміни у фаховій компетентності педагогів. Значно зріс інтерес до самоосвіти, прагнення активно використовувати інтернет-ресурси. Педагоги переконались, що впровадження нових технологій – це вимога часу.

У ході реалізації проекту ми провели навчання педагогів роботі з прикладними програмами MicrosoftOffice,  зокрема з Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft  Excel.

Для цього було визначено час для роботи за комп’ютером. 

Подобається