Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших.

Тема: Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших на прикладі інфузорії туфельки   .                          

                                          Лабораторна робота

Тема. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності інфузорії туфельки.

Мета: ознайомитися з особливостями будови та процесів життєдіяльності

          найпростіших на прикладі інфузорії туфельки.

Обладнання: мікроскоп, культура найпростіших, постійні мікропрепарати,

          підручник.

І. Актуалізація опорних знань.

Термінологічний ланцюжок:

Орган—органела—ядро—систематика—мікробіологія—псевдоподії—клітина—цитологія—скоротлива вакуоля—ендоплазматична сітка—ДНК—вічко.

ІІ. Мотивація до навчання.

  У 1875р гол. вчений А. Левенгук вирішив розглянути  у виготовленому ним самим мікроскопі краплину води, взяту з посудини, що  стояла  декілька днів. Подивився – і дуже здивувався: на  предметному скельці метушилися  безліч рухомих «тваринок» непомітних  неозброєним  оком.  Це  були найпростіші - одноклітинні організми (перегляд відео).

 

                                           Хід лабораторної роботи.

 

Як виростити інфузорій в домашніх умовах ( перегляд відео).

1.     Виготовлений чи постійний препарат розгляньте спочатку при малому, а потім

     великому збільшенні мікроскопа.

2.     Яку форму тіла має інфузорія-туфелька?

3.     Спостерігайте за пересуванням інфузорії. Які органели руху для неї характерні?

4.     Характерною рисою інфузорій є наявність двох ядер – великого вегетативного і малого генеративного. Яке значення вони мають?

5.     Знайдіть порошицю. Яке її значення?

6.     Зробіть малюнок інфузорії та позначте її основні структури.

  1. Заповнити таблицю.

 

Ознаки

Інфузорія-туфелька

Середовище існування

 

Форма тіла

 

Кількість ядер

 

К-сть скоротливих вакуоль

 

Органели руху

 

Характер живлення

 

Травлення

 

Виділення решток

 

Виділення води

 

Розмноження

 

 

8.     Які спільні ознаки інфузорії-туфельки та евглени зеленої (амеби протей) об”єднують їх у тип Найпростіші?

9.     Зробіть висновок про складність організації інфузорій порівнянно з іншими найпростішими.

 

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Вправа  «Мозковий штурм».

Як організм з такою простою будовою здатен самостійно існувати? Відповіді учнів записуються на дошці і обговорюються.

ІV.Домашнє завдання.

  1. Опрацювати матеріал з підручника.
  2. Підготувати повідомлення  про практичне використання інфузорій.
 
 

 

Подобається