Організація методичної роботи КЗ "НСШ І-ІІІ ст № 5"

Організація методичної роботи

Методична робота школи має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Плануванню методичної роботи в школі приділяється велика увага, тому що саме вона відіграє важливу роль у стимулюванні вчителя до творчої педагогічної діяльності, вона заснована на досягненнях сучасної науки та інноваційному педагогічному досвіді, конкретному аналізі навчало-виховного процесу в школі, системі заходів, що спрямовані на всебічне підвищення кваліфікації та професійної компетенції педагогів. Планування методичної роботи здійснюється з урахуванням пропозицій та рекомендацій, які відображають вчителі в анкетах.

Методична  робота в школі в 2017-2018 навчальному році здійснюється  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Концепції національного та громадянського виховання, Положення про методичну роботу, Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН №903 від 06.10.2010 «Про затвердження типового Положення про атестацію педагогічних працівників», інших нормативних документів, згідно річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р.

З 2015 року педагогічний колектив успішно працює над обласною науково-методичною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та науково-методичною проблемою педагогічного колективу «Педагогічні стратегії соціалізації особистості в умовах модернізації освіти». Визначено мету та розроблені завдання для кожного етапу роботи над проблемою. У 2017-2018 н.р.  працюємо над  реалізацією ІІІ етапу даної проблеми, основними завданнями якого є накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності,  розробки освітніх стратегій щодо соціалізації особистості вирішення важливих завдань реформування змісту вітчизняної освіти. Зокрема мова йдеться про нові освітні стандарти, нові педагогічні технології, які кардинально змінюють зміст освіти, що впливатиме на формування й виховання соціально компетентної особистості.

У закладі розроблена та діє система методичної роботи, що має свою структуру, планується на діагностичній основі, спрямована на підвищення професійної майстерності вчителя, вдосконалення навчально-виховного процесу та досягнення цілей та мети щодо роботи над проблемою школи.

Координацію методичної роботи в школі здійснює методична рада, яка розробляє основні напрямки та стратегії розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу здійснює моніторинг, експертне оцінювання та корекцію результатів діяльності структурних підрозділів школи.

Структурою методичної роботи в закладі передбачені

Школа молодого вчителя, Школа передового педагогічного досвіду, Творча лабораторія вчителів, динамічні групи для підготовки до педрад, Педагогічна рада, Служба тьютерів та предметні методичні об`єднання вчителів школи, класних керівників; робота яких спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу підвищення ефектності роботи педагогічного колективу, відпрацювання сучасних методик, здатних забезпечити високий рівень навчальних досягнень учнів.

Античні мудреці зазначали: «Хочеш розвивати державу – виховуй молодь». Тому школі функціонує служба тьюторів, які зацікавлені у процесі швидкої адаптації молодих спеціалістів. Тьютери не повинні дати згаснути вогню бажання у молодих вчителів, не допустити сумнівів у правильності вибраної професії. Адміністрація  та вчителі нашої школи велику увагу приділяють на перший погляд дрібницям: зустрічі молодого педагога, лагідній посмішці, доброзичливості вчителів, які свідчать, що кожен з них у будь-який момент може надати допомогу, щиру пораду, підтримку. Саме молоді вчителі – це сила, за якою майбутнє в освіті. У "НСШ І - ІІІ ступенів №5" створена дієва система роботи з молодими вчителями, яка значно скорочує час швидкого періоду оволодіння основами педагогічної майстерності, створює атмосферу співпраці молодих спеціалістів і досвідчених вчителів.    

          Метою роботи школи молодого вчителя є надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної діяльності, організації роботи з шкільною документацією, сприяння професійному становленню молодого педагога, формування потреби у безперервному навчанні.

Школа передового педагогічного досвіду є джерелом трансформування педагогічного досвіду в практику. Метою  цієї школи є надання педагогам  методичної допомоги по впровадженню в практику інтеграційного методу викладання предмету; надання  допомоги  по вдосконаленню уроку, як основної форми навчально-виховного процесу в школі та пошуком різних форм занять через впровадження інноваційних технологій. Значна роль приділяється  формуванню професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка  спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Творча лабораторія вчителів включає творчі групи педагогів («Обдарованість», «Імідж спеціалізованої школи»,  «Новітні технології в навчально-виховному процесі»), робота яких спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу підвищення ефектності роботи педагогічного колективу, відпрацювання сучасних методик, здатних забезпечити високий рівень навчальних досягнень учнів.

 

 

 

 

Цьому сприяє проведення різноманітних за формою методичних заходів: теоретичних та практичних семінарів, педагогічних консиліумів, педагогічних читань, методичних виставок, творчих звітів вчителів, предметних тижнів, педагогічних рад, нестандартних форм проведення уроків.

 

Три вчителя школи (Попова Н.М., Зель М.О., Омельяненко О.В.) є керівниками міських методичних об`єднань вчителів хімії, історії та біології.

Зміст науково-методичної роботи школи характеризується систематичним запровадженням інноваційних технологій розвивального навчання, розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, особистісно зорієнтованого, інформаційні, ігрові та проектні технології. Всі вони   спрямовані на розкриття творчого потенціалу  педагогів та учнівської молоді. Важливим елементом структури методичної роботи є шкільні методичні об’єднання. Їх очолюють досвідчені вчителі. Методичні об’єднання створюються щорічно. Кожне методичне об’єднання має сій план роботи, свою методичну скарбничку.

Поряд з досвідченими вчителями в школі працюють молоді спеціалісти. За кожним молодим вчителем закріплюються наставники, робота яких спрямована на  надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо календарного та поурочного планування роботи,методики викладання, організації роботи з обдарованими учнями, впровадження інформаційних та здоров`язберігаючих технологій, підготовці учнів до ЗНО. З цією метою проводяться індивідуальні консультації, взаємовідвідування уроків та їх аналіз, залучення молодих спеціалістів до участі у семінарах-практикумах, тренінгах, педагогічних радах, що сприяє  професійному становленню молодого педагога, формуванню потреби постійного саморозвитку та самовдосконаленню.

Результат цілеспрямованої систематичної роботи є участь молодих вчителів  Хріника Є.О. в обласному конкурсі «Вчитель-новатор-2013», Сулімової І.В. - в міському семінарі вчителів початкових класів (2013 рік). Розробки уроків Сулімової  І.В. в 2013 році розміщені на порталі «Учительський журнал он-лайн» («Європейське мовне портфоліо учня», «The Abc Party»), за що отримано сертифікати. Антонова М.І. та Світлак О.І. підготували доповіді на міські методичні об`єднання вихователів ГПД за темами «Секрети психології на допомогу вихователю ГПД», «Фізичне виховання, охорона здоров’я дітей, формування здорового способу життя в умовах ГПД» .  

Протягом року кожне МО провело предметний тиждень, на якому вчителі показали не тільки роботу та рівень знань та вмінь учнів, але й поділилися  досвідом своєї роботи, провівши відкриті уроки, виховні заходи, майстер-класи, використовуючи як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи роботи. Слід відзначити роботу керівників ШМО, яка була проведена на високому рівні (керівники МО Горобченко О.В.,Ткачова М.І., Дорошенко Л.І., Олексієнко Л.Д.).

        Одним з важливих етапів в системі поширення передового досвіду є публікації власного досвіду в предметних та «он-лайн» журналах. Протягом року в «Учительському журналі он-лайн» ВГ «Основа», в науково-методичному альманахі «Нива знань» та на сайтах «Методичний портал» і «Методична скарбниця» було розміщено 19 розробок уроків та виховних заходів вчителів нашої школи. В журнал ВГ «Основа» надіслано 12 розробок та 5 з яких надруковано (Полякова Н.І., Есаулова О.І., Ткачова М.І.,  Жигалова Л.В., Компанієць О.В., Дорошенко Л.І., Попова Н.М., Крамаренко А.В., Снітка Ю. С., Ємець Г.М.).

Педагогічні працівники беруть активну участь у конкурсах, фестивалях педагогічних інновацій та он-лайн вебінарах спрямованих на підвищення науково – методичного рівня.

Подобається