МОНІТОРИНГ дослідження стану викладання та якості навчальних досягнень учнів з навчальних предметів

Міністерство освіти і науки України
КЗ « Нікопольська середня загальноосвітня шкода І-Ш ст. № 8»

МОНІТОРИНГ

дослідження стану викладання та якості навчальних
досягнень учнів з навчальних предметів

Аспект контролю

№ питання

Зміст контролю

Клас,

дата,

пред-мет

Оцінка

Клас,

дата,

пред-

мет

Оцінка

Клас,

дата,

пред-

мет

Оцінка

С

К

С

К

С

К

Організаційний

1.

Темп включення учнів до роботи на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Раціональне використання часу на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Виконання плану уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Врахування зниження загальної працездатності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Наявність зворотного зв’язку з учнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Забезпечення уроку наочністю, ТЗН,доцільність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Рівень організації оформлення документації на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил ТБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Вчасне завершення уроку, закріплення, домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичний

1.

Оптимальність вибору та ступінь досягнення дидактичної мети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дотримання дидактичних принципів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Логіка викладання навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дидактична доцільність зміни видів діяльності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Підбір методів і прийомів навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Активізація пізнавальної діяльності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Самостійна робота учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Відповідність ходу і результатів уроку цілям та завданням уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Контроль за виробленням знань, умінь, навичок учнів, рівень вимог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний

1.

Ефективність використання дидактичних принципів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Доцільність видів самостійної роботи учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Методи диференційованої роботи з учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Доцільність поєднання прийомів і методів
для розв’язання дидактичних завдань уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний

1.

Створення сприятливого психологічного
мікроклімату в класі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Рівень психологічної взаємодії вчителя та
учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ступінь психологічного впливу вчителя
на учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Врахування психологічних вікових особ-
ливостей учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ступінь активності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Оптимальність мовлення вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Вміння вчителя стимулювати навчальну
діяльність учнів за рахунок створення по-
зитивних емоцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховний

1.

Формування навчальних навичок в учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Використання можливостей для профорі-
єнтації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вплив уроку на розвиток учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Рівень культури праці, організованості,
дисциплінованості учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Культура спілкування учнів одне з одним
та з учителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Використання виховних можливостей
словесної і бальної оцінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Позиція учителя по відношенню до учнів,
стиль керівництва ними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Особистість учителя, його педагогічна та
загальна культура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за якістю знань, умінь та навичок  учнів

1.

Сформованість знань, умінь та навичок
відповідно до програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Сформованість загальнонавчальних знань, умінь, навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Сформованість розумових операцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Уміння побачити взаємозв’язок між розділами навчального предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Уміння використовувати спеціальні знання та навички з предмета під час виконання
завдань з інших предметів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Рівень пізнавальної активності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ступінь самостійності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Сформованість мовлення, письмових, графічних навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Уміння працювати з приладами, спеціальним обладнанням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Зацікавленість даним навчальним предметом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні результати уроку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна оцінка результатів та ефективності уроку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається