Малая Компьютерная Академия ШАГ

Модель формування управлінської культури керівника навчального закладу

Модель розвитку управлінської культури керівника навчального закладу у процесі підвищення рівня управлінської культури включає концептуальну, змістову, технологічну й діагностико-корекційну складову.

Кожна складова моделі є невід'ємною її частиною й характеризується сукупністю відповідних заходів, форм і методів під час підвищення управлінської культури, а саме:

  • Концептуальна –  розробкою концепції організації з підвищення рівня управлінської культури-керівника НЗ під час підвищення управлінської культури;
  • Змістова – розкриттям змісту плану підвищення управлінської культури, який передбачає навчання за всіма видами управлінської культури (правовим, політичним, адміністративним, менеджерським, соціально-психологічним, організаційним, інформаційним, комунікативним, економічним).
  • Технологічна – застосуванням активних форм, методів і засобів навчання з управлінської  культури керівника НЗ;
  • Діагностико-корекційна – методикою діагностування рівня сформованості управлінської  культури керівника НЗ та розробкою індивідуальної програми розвитку його управлінської культури.

Усі складові розробленої моделі є взаємообумовленими і взаємозалежними між собою, зокрема: розроблена в діагностико-корекційній складовій методика визначення рівня сформованості управлінської  культури керівника НЗ впливає на вибір пріоритетних наукових підходів та принципів; під час формування змісту навчальних планів і програм підвищення кваліфікації керівників НЗ підбираються відповідні форми, методи й засоби навчання та самоосвіти.

Базова концептуальна складова є сталою й може змінюватися лише за умови зміни парадигми освіти, виникнення нових перспектив її розвитку; змістова, технологічна й діагностико-корекційна складові є похідними й залежними від базової складової.

 

Подобається