Лабораторна робота "Вимірювання ЧЧС та артеріального тиску".

                                                 Лабораторна робота

         Вимірювання частоти  серцевих скорочень і артеріального тиску.

Мета: Навчитися знаходити пульс на різних ділянках тіла , визначати частоту серцевих скорочень та величину артеріального тиску. Виховати в учнів бережливе ставлення до власного здоров’я.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій та інформаційно-комунікативних технологій.

Матеріали та обладнання: таблиці, малюнки, секундомір, фонендоскоп, апарат для вимірювання тиску, відеофільм « Причини виникнення інсультів», зошит.

                                                Хід роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Вправа « Летучка»: еритроцит, капіляр, плазма, лейкоцит, лімфа, гемоглобін,  оксигемоглобін, артерія, аорта, півмісяцеві клапани, вена, лімфоцити.

ІІ. Виконання лабораторної роботи.

1.     Розгляньте малюнок «Точки вимірювання пульсу».

2.     Знайдіть у себе на тілі ділянки, де артерії розташовані близько до поверхні тіла. Намацайте пульс на променевій артерії, сонній артерії, скроневій артерії. Порівняйте почуте.

3.     Намацайте пульс на променеві артерії. Засічіть час і протягом 30 секунд підраховуйте пульс. Дані помножте на 2 і визначте частоту серцевих скорочень.

4.     Ознайомтесь із правилами користування апаратом для вимірювання артеріального тиску.

5.     Надягніть манжетку на плече товариша по парті. З допомогою стетоскопа знайдіть артерію на ліктьовому згині руки.

6.     Накачайте в манжетку повітря до повного припинення руху крові по артерії

7.     Поступово зменшуйте тиск у манжетці, випускаючи з неї повітря, і відмітьте значення, які відповідають верхній та нижній межі артеріального тиску.

8.     На основі отриманих даних зробіть записи: Моя ЧСС у спокої_____.

Тиск у спокої__________

9.     Зробіть висновок.

 

ІІІ. Закріплення вивченого .

Перегляд відеофільму « Причини виникнення інсульту».

ІV. Д/З Вивчити матеріал з параграфа,  виміряти вдома тиск своїх батьків.

Подобається