Креативність педагога як чинник сталого розвитку. Технологічна майстерня вчителя початкових класів. Презентація методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Креативність педагога як чинник сталого розвитку. Технологічна майстерня вчителя початкових класів. Презентація методичного обєднання вчителів початкових класів.

 

                                               Бондаренко Л І.

                                               вчитель початкових

                                                        класів, вища категорія

                                                        «старший вчитель».

 

Доля  нашої країни  залежить від особистісних якостей тих людей, які будуть в ній жити. Для того, щоб учні були творчими, духовними, ініціативними необхідно вести пошук сучасних стратегій успішності та формування лідерів. Тому визначальна складова роботи нашого навчального закладу – орієнтація на особистість.

А виховання творчої особистості забезпечує креативна педагогіка. Щоб сформувати творчу, креативну особистість, ми, педагоги, маємо пам’ятати , що для цього в першу чергу школа не повинна руйнувати природну креативність дитини. А значить створювати відповідний мікроклімат, відповідні принципи організації навчання.

У процесі навчання креативності розрізняють кілька етапів: розуміння, застосування, аналіз,синтез.

Вчителі початкових класів Первомайського Н В К Бондаренко Л.І. , Собко Л.О., Гривакова Т.І., Панасюк І.І. на етапі розуміння дають дітям такі завдання: перефразуйте, упізнайте, опишіть, знайдіть, повідомте.

На етапі застосування учень розв’язує задачі, застосовуючи свої знання та вміння: візьміть інтерв’ю , розіграйте, подраматизуйте, проілюструйте.

На етапі аналізу використовуються такі завдання: поділити інформацію на частини, поставити запитання, скласти перелік, обговорити.

На етапі синтезу – запропонуйте, складіть, розташуйте, сплануйте. Учень розв’язує завдання , зводячи інформацію до купи., що потребує творчого мислення. Для розв’язання цих завдань вчителі використовують різні інтерактивні методи: «Мозковий штурм», «Мікрофон», роботу в групах, в парах, технологію «Асоціативний кущ», «Гронування»,магічні трикутники, цікаві квадрати,уроки мандрівки, уроки – проекти, уроки тренінги.

Як бачите, наші вчителі та учні вже стали на творчу стежину і успішно по ній ідуть.

Адже діти початкових класів – «першовідкривачі» світу. Як? Де? Що? Звідки? З такими питаннями постійно звертаються вони до дорослих – з раннього дитячого віку до мами, тата, дідуся, бабусі; переступивши ж шкільний поріг – і до нас, вчителів. І ми маємо вчити їх активно пізнавати життя.

«Подумай, доведи, порівняй, відгадай, зроби висновок», - так доцільно відповідати на запитання цих маленьких «чомусиків», прагнучи розвинути їхній інтерес до світу,їхню фантазію, мислення, творчість.

Учням подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження та творчості.

Кожна дитина має до чогось певні здібності. Наше завдання – відшукати перші пагінці таланту, розвивати їх.

Адже в майбутньому трудовому житті стануть у пригоді міцна пам'ять, гостре око, хороший смак, образне мислення.

 

 

 

М/О вчителів початкових класів працює згідно плану і вибраної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу учнів початкових класів-запорука забезпечення оптимальних умов успішного навчання, виховання та самореалізації в умовах креативної освіти».

За рік проводимо 7-8 засідань. 4 засідання обов’язкові решта-додаткові, де потрібно проаналізувати якийсь документ, поділитися враженнями відвіданого семінару, провести ділову гру.

Для прикладу ділова гра «Найрозумніший».

(Нетрадиційне засідання методичного об’єднання  вчителів початкових класів).

       Гра може бути використана для закріплення , уточнення та активізації знань педагогів з будь якого питання.

Мета гри. Аби кожен педагог усвідомив значущість розвитку мислення дітей, виховання в них здатності до самовдосконалення, прагнення забезпечити подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєво-естетичний, емоційно-вольовий розвиток, розвивати у вчителів  комунікабельність, виховувати інтерес щодо підвищення свого фахового рівня.

Обладнання. Різнокольорові картонні картки з назвами категорій, мультимедійна дошка, жетони з кількістю набраних балів.

Гра складається з двох раундів. За правильну відповідь в першому раунді 1 бал Відповіді дають по черзі.

1.Сформувати духовно багату , соціально активну  особистість учня початкових класів можна за умови , якщо вона володіє чотирма К. Назвати їх.

(Культура мислення, культура мовлення, культура поведінки, культура спілкування).

2.Що Ви розумієте під поняттям«культура мислення»?

(Самостійність, самокритичність, глибина, гнучкість, оперативність, відкритість)

3.Що ви розумієте під поняттям»культура мовлення»?

(Правильність, виразність, ясність, точність, образність, стильність,доцільність).

4.Що ви розумієте під культурою поведінки?

Ввічливість, тактовність, коректність, толерантність).

5. Що ви розумієте під культурою спілкування?

(Повага до співрозмовника, управління поведінкою слухачів, згуртування однодумців, відповідальність за мовленнєвих вчинок.

6.Назвати один із найважливіших сучасних напрямків  удосконалення навчання учнів початкової школи.

(Пошук і впровадження у навчальний процес інтерактивних технологій.

У другому раунді учасники відповідають на питання за категоріями, обраними за кольором

За кожну правильну відповідь у своїй категорії учасник отримує 2 бали, у категорії супротивника 3 бали.

Виграє той, хто набере найбільшу кількість балів.

1.Категорія.Формування структурних елементів мисленнєвих прийомів.

1.Які мисленнєві процеси ви знаєте?

(Уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головні ознаки,узагальнювати. Доводити, встановлювати причиново - наслідкові зв’язки.

 

2. Яке унаочнення доречно використовувати для усвідомлення школярами послідовності застосування загально-пізнавальних умінь?

(Доречно використовувати схеми-опори, пам’ятки, які розкривають сутність уміння, алгоритм його застосування, зразок міркування, який можна застосувати для самостійного розв’язання пізнавальних завдань .)

2 Категорія. Оволодіння учнями контролем і самоконтролем.

1.Коли застосування цієї технології найефективніше?

(Це обов’язково при засвоєнні складних тем. Наприклад, правопис ненаголошених голосних, ділення і множення,додавання і віднімання багатоцифрових чисел, розв’язання складених задач.)

2.Які види контролю і самоконтролю може використовувати учень?

(Способи перевірки, взаємоперевірка, учень контролер, перевірка за опорою.)

3.Категорія.Формування стійких позитивних мотивів учіння

1.Що необхідно, щоб сформувати зацікавлене ставлення учнів до пізнання, до навчання?

(Треба спиратися не лише на почуття обов’язку, оцінку бал, які в цьому віці є ще слабким регулятором пізнання і поведінки, а й на природну допитливість, емоційність, самооцінку, роль в колективі.)

2.Які інтерактивні методи можна використовувати, щоб досягти стійких позитивів учіння?

(Дидактичні ігри, інсценізації, ляльковий театр, взаємне навчання дітей з різними можливостями.)

4.Категорія. Різноманітність форм організації навчання.

1.За яких обставин виявляється найбільша активність розумової діяльності дітей різних рівнів мислення?

(Діалогічне навчання, широке використання парної і групової роботи. Ці переваги з’являються завдяки тому, що в групах відбувається жвавий обмін думками,є можливість вислухати різні точки зору.)

2.Як впливають самооцінка дитини на результативність навчання?

(Учитель має сприяти тому ,щоб у всіх дітей були позитивні уявлення про свої пізнавальні можливості, бо позитивна самооцінка дає змогу дітям почуватися впевнено і переборювати труднощі )

Звання «Найрозумніший» отримує той, у кого більше балів.

М/О вчителів початкових класів дбає про те, щоб школа була:

             - школою радості для учня;

             - школою творчості для вчителя;

             - школою спокою для батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається