Конспект уроку з математики в 5 класі

Тема уроку:  Підсумковий урок з теми

               «Звичайні дроби»

Мета уроку: Систематизація і поглиблення знань, навичок і вмінь учнів з теми; розвиток логічного мислення учнів; розвивати навички усної лічби; виховувати повагу, ввічливе став-лення один до одного.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання: картки для роботи в групах, лото, плакат з зображенням квітки з різно-кольоровими пелюстками.

 

                      Хід уроку:

І) Перевірка домашнього завдання.

Лідери груп роблять аналіз виконання домаш-нього завдання членами їхніх груп.

ІІ) Повідомлення теми та мети уроку.

 Шановні учні! Ми закінчили з вами вивчати теоретичний матеріал з теми «Звичайні дроби». Сьогодні наша мета – узагальнити і систематизувати набуті знання з теми. Пов-торити правила, означення, закріпити набуті вміння та навички.

ІІІ) Мотивація навчальної діяльності учнів.

  Запитання до учнів:

1) Чи необхідні у житті знання з цієї теми? 

Відповіді обґрунтуйте.

(Щоб знайти частину від цілого, щоб ділити без остачі, довелося ввести дробові числа).

                    Для введення цих чисел

                    Вагомі є причини:

                    Вимірювати треба

                    Нам різні величини,

                    У прикладах, в задачі

                    Ділити без остачі –

                    Допомогти готові

                    Тут числа нам…(дробові).

IV) Актуалізація опорних знань.

  Гра «Математичне лото».

 Учні по черзі виймають з мішечка по 1 бочо-ночку і відповідають на запитання (за пра-вильну відповідь 1 бал).

1) Що позначає риска дробу?

2) Що показує знаменник дробу?

3) Що показує чисельник дробу?

4) Який дріб називається правильним?

5) Який дріб називається неправильним?

6) Що таке дробове число?

7) Як виділити з неправильного дробу цілу і дробову частини?

8) Як перетворити мішане число у непра-вильний дріб?

9) Як порівняти два дроби з однаковими знаменниками?

10) Як порівняти два дроби з однаковими чисельниками?

11) Правило додавання дробів з однаковими знаменниками.

12) Правило віднімання дробів з однаковими  знаменниками.

V) Розвязування задач і вправ.

1)  Гра «Математична естафета».

Кожен учень розв’язує одне із завдань і пере-дає картку з рівняннями іншому.

  Завдання для естафети:

Розвязати рівняння:

1)3/7+р=5/7;

 

2) б-4/5=2/5;

 

3) 9/7-і=5/7;

 

4) 6/7-(д+3/7)=2/7.

 Якщо розставити корені рівняння в порядку зростання, то дістанемо слово…(дріб).

2) Гра «Квітка» (усний рахунок).

Діти! Подивіться, як гарно у нас у класі з цією квіткою, затишно, спокійно. А що це в неї на пелюстках? Так це ж математичні приклади. Давайте спробуємо їх виконати:

 

Перетворити в неправильний дріб: 2¾;

Виділити цілу частину: 15/2;

Виконати додавання:3¾­¼;

Обчислити: 1/4м в сантиметрах;

Обчислити ¾ км в метрах;

Порівняти дроби: 3/8 і5/8.

3) «Сила - в єднанні»(робота в групах).

   Кожній групі пропонуються задачі. Коман-ди повинні якнайшвидше їх розвязати і про-консультувати тих, хто не впорався із зада-чами. Для пояснення викликаються учні ко-мандою-суперником, тому навіть найслабші учні повинні вміти розвязувати ці задачі.

                     Задача 1.

   У класі 36 учнів, ¾ з них каталися на лижах, решта на санчатах. Скільки учнів каталися на санчатах?

                    Задача 2.

   Першого дня до магазину привезли 5¾т овочів, а другого - 3¼т. Скільки всього овочів привезли до магазину? Якого дня овочів при-везли більше і на скільки?

                      Задача 3.

   Мама спекла пиріг. До обіду зїли 5/8 пирога, після обіду – 2/8 пирога. Яка частина пирога залишилася?

VI) Підсумок уроку.

  Використовується метод «Мікрофон». Діти по черзі відповідають на запитання:

  Що вам найбільше сподобалося на сьогод-нішньому уроці? Що найбільше запамятало-ся?

Найактивніші учні отримують оцінки.

Учитель підбиває підсумки уроку, зосереджує увагу учнів на помилках, які вони допускали під час виконання вправ та обчислень.

Вчитель задає диференційоване домашнє завдання.

   

Подобається