Екологічне виховання

https://drive.google.com/drive/my-drive

слайд

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя. слайд

Культурянська  загальноосвітня школа І-ІІ ст

слайд

- Проблема, над якою працює школа: слайд

-наш девіз    слайд

Становлення та розбудова української державності, інтеграція в європейську спільноту, побудова демократичного суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання є національна ідея, спрямована на формування всебічно розвиненої особистості як громадянина своєї держави. 

 Школа працює за такими основними напрямками: слайд

- громадянське виховання,

- національно-патріотичне виховання,

-  військово-патріотичне виховання,

-  екологічне виховання,

-  морально-етичне виховання,

-  правове виховання,

- робота з батьками,

-  художньо-естетичне виховання,

-  фізичне й трудове виховання,

 Для того, щоб виховна робота була дійсно ефективною та результативною, в школі  широко використовуються інноваційні форми роботи. 

Громадянське виховання слайд

Громадянська освіта в  здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування.

У школі активно працює євроклуб «  Європейський вимір»   слайд

Національно-патріотичне виховання

Одним із пріоритетних напрямків є національне вихованню  школярів. Осередком національного виховання є  зразкова музейна кімната. слайд

Правове та превентивне виховання

У школі активно ведеться профілактична робота по попередженню насильства та жорстокості над дітьми. Для дітей та їх батьків,  проводяться профілактичні бесіди 

Систематично проводиться профілактична робота по недопущенню протиправної поведінки серед учнів. Вчасно поновлюється соціальний паспорт школи, поновлюються загальношкільний та класні куточки з правової тематики з урахуванням вікових особливостей учнів, організовано перегляд та обговорення фільмів «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей», «Права дитини за Конвенцією ООН». Ведеться суворий контроль за відвідування занять учнями школи. слайд

Робота з батьківською громадськістю

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є робота з батьками.

Протягом року організовується 4 засідання загальношкільного батьківського комітету. Членами комітету проводяться рейди «Шкільна форма», «Спортивна форма», «Стан харчування учнів школи», «Урок» та ін.

Батьки систематично відвідували шкільну їдальню, проводили дегустацію шкільних обідів.

   Батьки є активними та повноправними учасниками навчально-виховного процесу в школі. слайд

Виховання потреби здорового способу життя

  Протягом року ведеться оздоровча робота серед школярів: традиційно проводяться тижні здоров’я, в рамках яких учні зустічаються з лікарями, проводяться бесіди профілактичного змісту,  різноманітні конкурси. конкурси малюнків та плакатів, практичні заняття по виготовленню марлевих пов’язок. Переглянуто та обговорено фільми про шкідливість куріння та спиртних напоїв. Для учнів молодших класів на великій перерві проводяться рухливі ігри.

 Екологічне виховання СЛАЙД «Землі своєї зелень і блакить любіть всім серцем»- це девіз екологічного виховання  в Культурянській загальноосвітній школі.

 Загальна мета екологічного виховання учнів може бути реалізована через систему завдань:

•        формування в учнів розуміння необхідної гармонії людини з природою;

•        оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю);

•        виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на Землі;

•        формування готовності до активної екологічної діяльності та основ глобального екологічного мислення.

Виконання послідовних навчально-виховних завдань:

•        формувати екологічно орієнтовані стосунки і цінності, спрямовані на подолання конфліктів між людиною і навколишнім середовищем;

•        сприяти, щоб засвоєні знання і моральні принципи поведінки щодо навколишнього середовища ставали переконаннями особистості;

•        розвивати почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на національному і глобальному рівнях;

•        розкривати учням у доступній формі сутність сучасних проблем екології та її актуальність для людства;

•        розвивати вміння приймати відповідальні рішення з питань охорони навколишнього середовища і діяти відповідно до них;

•        залучати школярів до практичної діяльності під час вирішення проблем навколишнього середовища місцевого значення;

•        розвивати у школярів почуття самоповаги і розуміння труднощів інших людей, бажання надати їм допомогу в складних життєвих ситуаціях;

•        формувати знання і вміння дослідницького характеру, які б сприяли розвитку творчої і ділової активності у процесі вирішення екологічних проблем і пов'язаних з ними життєвих ситуацій.

Тому, як педагоги, так і учні у своїй співпраці намагаються вирішувати

найважливіші питання екологічної ситуації на території мікрорайону,

де знаходиться навчальний заклад та інших куточках села.

 СЛАЙД

Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. "Дітей, що не вміють ще ходити, - писав Г. Ващенко, - треба частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе основи любові до рідної природи".

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі, яка є однією з перших ланок становлення людини – громадянина. Основні риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві, і спілкування з природою має у вихованні дитини першорядне значення. Для успішного екологічного виховання молодших школярів необхідно вичленити екологічний потенціал кожного навчального предмета. Основну роль при цьому слід відвести природознавству, під час вивчення якого необхідно закласти наукову основу природоохоронної діяльності дітей.

Особливе місце в екологічному виховані має зайняти курс "Я і Україна"СЛАЙД , під час вивчення якого діти ознайомлюються з навколишнім світом. У цьому курсі головне – розпочати формування цілісного уявлення про природне і соціальне середовище, виробляти правильну поведінку в колективі та природі. У процесі вивчення природознавства молодші школярі мають засвоїти знання про взаємозв’язок і взаємовплив живої і неживої природи, природи і виробничої діяльності людей.

Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне сприйняття природного середовища, то педагогу необхідно знати способи злиття емоційних почуттів у ставленні до природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення і практичними діями з охорони.

Дуже активною формою організації екологічного виховання учнів 1-4 класів є екскурсії, походи, вони є не тільки заходами відпочинку, а мають глибоку й серйозну навчально-виховну природоохоронну спрямованість, містять в собі також ряд завдань з екології, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей.

Під час яких у них формуються позитивні установлення, навики спостережливості, орієнтації у позитивних і негативних явищах в природному середовищі, емоційно-естетичного сприйняття відповідальності за її стан. Екологічне виховання молодших школярів має неодмінно поєднуватись з екологічною освітою. А його з успіхом можна здійснювати в такій формі навчання як ігровій.

Педагогічно правильно організована ігрова діяльність формує досвід, дає змогу досягти повного їх самовираження, активності і свободи дій, що розумно поєднуються з вимогами взаємної поваги, пізнання навколишнього середовища, відчуття краси природи та її гармонії, розвитком почуття любові й турботливого ставлення до її об’єктів.

Учні початкових класів охоче доглядають за рослинами, молодими деревцями. Захищаючи їх та вирощуючи, діти разом з цим мимовільно стають і покровителями самої природи. Багато приємних переживань і свіжих вражень приносять їм прогулянки, спостереження за комахами, метеликами, жучками, мурашками, ведення щоденників природи, фенологічних спостережень.

Власна праця над доглядом рослин і тварин, вирощення і збір врожаю, охорона природних об’єктів, мурашників, джмелів і бджіл, пташин гнізд, квітників, проведення Днів птахів, Днів урожаю, відзначення професійних свят підвищують дієвість екологічного виховання молодших школярів, сприяють перетворенню знань в екологічні переконання. Дітей потрібно навчити любити природу.

Але не можна любити щось або когось, не знаючи. Отож, і природу любити означає вивчати її, спостерігати, аналізувати. І вона, розкриваючи дивовижні таємниці, озветься у душі людини радістю життя. Вивченню і збереженню природи треба присвятити усе своє чесно прожите життя.

Охорона природи – обов’язок кожної людини. Успіх у цій справі залежить, перш за все, від усвідомлення важливості усього завдання, від переконаності, вміння і звички постійно, на кожному кроці оберігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже нанесено і не допускати нових. Адже людству загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить стилю своєї діяльності й існування, не переоцінить життєвих цінностей.

Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість. Людина зобов’язана вклонитися своїй дарительці Природі. У школі діє екологічна агітбригада «».  Протягом навчального року в школі постійно організовуються різноманітні екологічні акції. Наприклад, «Шкільна клумба», «Підгодуй птаха» та ін. Учні  беруть участь у різноманітних конкурсах, дослідженнях. ;проводять роботу з виявлення джерел забруднення навколишнього середовища; проводять збір макулатури

З 2010  року за ініціативи директора школи . та випускників 2014  року почалася робота по відродженню шкільного яблуневого саду.

слайд

Робота над реалізацією проекту «Відродимо яблуневий сад» продовжується й зараз. Випускники 1975 року підтримали цю ініціативу й висадили 30 саджанців елітних сортів яблунь; діти разом з батьківською громадськістю ще 10 саджанців.Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей, що робить украй актуальною проблему зміни ставлення людства до природи. Цій меті служить екологічне виховання.

Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі.

Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи - середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Здійснюється вона на всіх етапах навчання у школі, кожному з яких, з огляду на вікові особливості школярів, властиві певна мета, завдання, методика.

Така система виховної роботи дає можливість педагогічному колективу  ефективно працювати над формуванням всебічно розвиненої особистості громадянина суверенної держави України.

 

"Пам’ятай зеленого коника біля твоїх ніг,
Пам’ятай тихий вітер, що між трави пробіг,
Не забудь приголубить у лузі ромашку,
Посадити деревце - це для тебе не важко.
Пожалій джерельце, не засмічуй колодязь.
Це ж для тебе усе, це твій дім, це - природа."

 

Подобається